Benzotrifluoride series

2,6-Dichlorobenzotrifluoride

104359-35-5

2,6-Dichlorobenzotrifluo...

2,4-Diaminobenzotrifluoride.2HCl

AS05925

2,4-Diaminobenzotrifluor...

3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride

402-11-9

3-Chloro-4-nitrobenzotri...

3-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride

386-70-9

3-Chloro-2-nitrobenzotri...

3-Choro-2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride

914225-55-1

3-Choro-2-fluoro-5-nitro...

5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride

89634-74-2

5-Chloro-2-fluorobenzotr...

4-Bromo-3-methylbenzotrifluoride

929000-62-4

4-Bromo-3-methylbenzotri...

3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride

66417-30-9

3-Bromo-4-methylbenzotri...

3-Bromo-2-methylbenzotrifluoride

69902-83-6

3-Bromo-2-methylbenzotri...

2-Bromo-6-methylbenzotrifluoride

944268-56-8

2-Bromo-6-methylbenzotri...

4-Bromo-2-iodobenzotrifluoride

1256945-00-2

4-Bromo-2-iodobenzotrifl...

3-bromo-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride

AS05914

3-bromo-4-fluoro-5-nitro...

4-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride

156243-64-0

4-Bromo-2,6-difluorobenz...

3-Bromo-2,6-difluorobenzotrifluoride

1263377-74-7

3-Bromo-2,6-difluorobenz...

3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride

113170-72-2

3-Bromo-4,5-diaminobenzo...

4-Bormo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)nitrobenzene[2-Bromo-3-chloro-5-nitrobenzotrifluoride]

914225-53-9

4-Bormo-3-chloro-5-(trif...